Meer weten?

De Bedrijfsjuristen Monitor is een initiatief van Houthoff in nauwe samenwerking met het Nederlandse Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB). Via onderstaande link kan deze jubileumuitgave van dit jaar worden gedownload.

Download dit bestand

COLOFON

Concept & uitgever
Houthoff

Teksten & interviews
Tim de Boer, Desiré Wijffels, Esther Keizer

Productie Houthoff
Desiré Wijffels, Mariëlle ‘t Hart

Vormgeving
© DutchGiraffe | Digital Creatives

Deze publicatie is een uitgave van Houthoff. Indien u vragen of opmerkingen heeft over (de inhoud van) de publicatie dan kunt u zich wenden tot ons via bedrijfsjuristenmonitor@houthoff.com.

OVER

Over de Bedrijfsjuristen Monitor 

In 2008 heeft Houthoff, in nauwe samenwerking met het Nederlandse Genootschap voor Bedrijfsjuristen (NGB), de eerste Bedrijfsjuristen Monitor gepubliceerd. Omdat er in die tijd nog niet veel onderzoeken gepubliceerd waren rondom de bedrijfsjurist begonnen we met blanco canvas. De onderzoeken en publicaties varieerde ieder jaar, van statistische onderzoeken tot aan visies op de toekomst. Steeds wordt er een voor de bedrijfsjurist relevant onderwerp gekozen. In de totstandkoming van de Bedrijfsjuristen Monitor 2017 werkte Houthoff samen met het NGB, een drietal trendwatchers en vroegen we vijf General Counsel van toonaangevende internationale organisaties om hun visie op de grootste wakkerligpunten van de bedrijfsjurist te geven. De top drie grootste wakkerligpunten kwam voort uit een onderzoek onder leden van het NGB.

bedrijfsjuristenmonitor.nl

Over het Nederlands Genootschap Bedrijfsjuristen (NGB) 

Het Nederlands Genootschap Bedrijfsjuristen (NGB) is dé beroepsvereniging voor bedrijfsjuristen in Nederland. Met meer dan 1700 leden bij zo’n 450 ondernemingen biedt het NGB naast opleidingsmogelijkheden de gelegenheid tot uitwisseling van kennis, ervaring en best practices met andere bedrijfsjuristen en behartigt de belangen van haar leden.

ngb.nl

Over Houthoff 

Houthoff is een onafhankelijk, toonaangevend Nederlands advocatenkantoor, gevestigd in Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Londen en New York, en heeft vertegenwoordigers in Houston en Singapore. Onze 300 advocaten, notarissen en belastingadviseurs werken continu samen om ervoor te zorgen dat we er voor onze klanten zijn wanneer ze ons het meest nodig hebben. Wij richten ons op zeer complexe transacties en geschillenbeslechting, waarbij wij internationale en nationale ondernemingen, financiële instellingen, private equity huizen en overheden adviseren over hun meest strategische en kritieke zaken. Of het nu gaat om het beoordelen van kansen of beperken van risico’s, we kijken altijd verder dan het vraagstuk van vandaag om tot een lange termijn oplossing te komen.

Het concept Bedrijfsjuristen Monitor is van Houthoff, alle rechten voorbehouden.

houthoff.com

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur