‘Als bedrijfsjurist bij Siemens ben ik actief betrokken bij de Energie­transitie in Nederland’

LEES MEER

Jasper Langezaal is bedrijfsjurist bij Siemens. Siemens is een van de 55 bedrijven dat plaatsheeft in de zogenoemde TransitieCoalitie waarmee het een voortrekkersrol vervult in de Nederlandse Energietransitie.

Wat is jouw achtergrond en je rol als bedrijfsjurist bij Siemens Nederland?
‘Ik werk nu 10 jaar als bedrijfsjurist bij Siemens. Ik heb destijds de overstap gemaakt van de advocatuur naar het bedrijfsleven, omdat ik beter zicht wilde hebben op de context waarin zich een juridisch probleem voordoet. Ook wilde ik meer betrokken zijn bij de besluitvorming en strategie binnen een bedrijf.

Bij Siemens houd ik me niet alleen bezig met de juridische thema’s die zich binnen de divisies Energy Management en Power and Gas voordoen. Ook de juridische aspecten van bijvoorbeeld de Energietransitie vind ik interessant en betrek ik daar waar nodig in de discussies die intern en extern hierover gevoerd worden. Ik zie mezelf dus meer als business facilitator dan als poortwachter. Ik laat dan ook graag zien wat juridisch wél mogelijk is.’

Wat is je mening over de aangescherpte privacywetgeving? Lig jij er wakker van?
‘De nieuwe verordening is simpelweg noodzakelijk om op een lijn te komen binnen Europa. De AVG verschilt inhoudelijk niet zoveel met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens. Er zijn wel veel meer compliance eisen zoals het bijhouden van een register van verwerkingen van persoonsgegevens. Dat past in de huidige tijd. Er is namelijk een brede maatschappelijke zorg over hoe bedrijven omgaan met persoonsgegevens.

Voor Siemens heeft de inwerkingtreding van deze verordening ook gevolgen. In Nederland hebben we dan ook gezamenlijk met onze Duitse moederorganisatie geïnventariseerd wat er allemaal moet gebeuren. Kijkend naar het programma dat hiervoor is uitgerold, zijn we hier denk ik goed op voorbereid. Daar moet ik wel bij zeggen dat wij als business-to-business organisatie het iets makkelijker hebben dan de bedrijven die actief zijn op de consumentenmarkt.’

IK HEB DESTIJDS DE OVERSTAP GEMAAKT VAN DE ADVOCATUUR NAAR HET BEDRIJFSLEVEN, OMDAT IK BETER ZICHT WILDE HEBBEN OP DE CONTEXT WAARIN ZICH EEN JURIDISCH PROBLEEM VOORDOET

Wat is de rol van de bedrijfsjurist als het aankomt op het
thema ‘corporate governance, compliance & ethiek’?

‘Binnen Legal hebben we hierin een pro-actieve rol. Zo ben ik als bedrijfsjurist actief betrokken bij de huidige discussie over de Energietransitie in Nederland en zie ik ook een rol voor de jurist om het onderwerp duurzaamheid binnen een bedrijf op te pakken. Niet omdat je als bedrijfsjurist het belang hiervan inziet vanwege de klimaatverandering, maar ook omdat je je specifieke kennis van wet- en regelgeving kunt inzetten om de business verder te helpen.

Binnen Siemens hebben we een duidelijke strategie die gebaseerd is op het onderwerp duurzaamheid welke op de korte en lange termijn kansen voor de business creëert. Daarbij hebben we als bedrijfsjuristen een aanjagende functie: welke kansen biedt de steeds meer uitdijende wetgeving?’

BINNEN SIEMENS HEBBEN WE EEN DUIDELIJKE STRATEGIE DIE GEBASEERD OP HET ONDERWERP DUURZAAMHEID

Hoe ga je om met de roep om efficiency? Zie je voordelen van legal tech op dit gebied?

BINNEN SIEMENS DOEN WE MET MINDER JURISTEN STEEDS MEER WERK, SIMPELWEG OMDAT DE SAMENLEVING VERJURIDISEERD

‘Binnen Siemens doen we met minder juristen steeds meer werk, simpelweg omdat de samenleving verjuridiseerd. Dat betekent dat we met onze business partners duidelijke afspraken moeten maken over waar onze toegevoegde waarde precies zit en waar we dus het verschil kunnen maken.

Voor het juridische “recht toe recht aan” werk reiken we al sinds langere tijd tools aan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan smart templates van contracten waar de business zelf mee aan de slag kan.

Ten aanzien van de ontwikkeling van legal tech is ons hoofdkantoor in Duitsland in de lead. Als Legal in Nederland kunnen we wel daar onze bijdrage aan leveren, zeker als we specifieke ontwikkelingen in Nederland zien.’

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur