“Mijn uitdaging is het overbruggen van de schijnbare tegenstelling tussen ondernemerschap en compliance”

LEES MEER

Michiel van den Bosch is directeur Corporate Ethics & Compliance bij groothandelsbedrijf SHV. Bij de poll onder bedrijfsjuristen in 2017 kwam het onderwerp ‘corporate governance, compliance en ethiek’ als een van de belangrijkste aandachtspunten naar voren.

Jij hebt onlangs de overstap gemaakt van bedrijfsjurist naar directeur Ethics & Compliance. Is dat een logische carrièrestap?
‘Na eerder werkzaam te zijn geweest als advocaat en bedrijfsjurist ben ik sinds een paar maanden verantwoordelijk voor Ethics & Compliance bij SHV. Ik heb eerder ook binnen mijn juridische rollen wel compliance “erbij” gedaan maar ik heb geleerd dat focus in je werk heel belangrijk is. Binnen SHV heb ik te maken met zeven werkmaatschappijen die allemaal een eigen compliance officer hebben die naast de juridische functie werken. Een aantal van hen heeft dezelfde achtergrond als ik, die van een bedrijfsjurist. De keuzes die het bedrijf moet maken kunnen wij daardoor in onze huidige rollen op een andere manier beïnvloeden dan wij dat deden als klassieke bedrijfsjurist.’

Hoe kijk je aan tegen de nieuwe privacywetgeving en wat is het belang daarvan voor jouw organisatie?
‘Organisaties als SHV doen forse investeringen in privacy en compliance tools, maar een enorm onderschatte factor is het menselijk gedrag. Bij een onderwerp als privacy hoort ook dat mensen hun manier van werken aanpassen. Dat is natuurlijk ook het interessante aan de functie van Ethics & Compliance; uiteindelijk is het ontwikkelen van de juiste policy’s en procedures maar een klein deel van het werk. Het merendeel gaat over het (positief) beïnvloeden van menselijk gedrag. Ook bij privacy moeten we zorgen dat mensen begrijpen waarom ze hun gedrag moeten veranderen.’

‘Ik hoop en verwacht dat bedrijven uiteindelijk zullen ervaren dat compliant zijn en werken volgens de privacywetgeving zal resulteren in meer structuur in hun informatiesystemen. Daarmee zal over het algemeen de kwaliteit van de processen verbeteren waarmee zij voor hun klanten het verschil kunnen maken. Dat alles heeft overigens wel een heel hoge prijs; de inspanningen die door bedrijven momenteel geleverd worden om privacy compliant te worden zijn ongelofelijk groot.’

DE KEUZES DIE HET BEDRIJF MOET MAKEN KUNNEN WIJ DAARDOOR IN ONZE HUIDIGE ROLLEN OP EEN ANDERE MANIER BEÏNVLOEDEN DAN WIJ DAT DEDEN ALS KLASSIEKE BEDRIJFSJURIST

Wat juridisch mogelijk is, kan moreel verwerpelijk zijn. Welke rol pak jij hier als directeur Ethics & Compliance en wat is je missie op dit gebied?

‘Goede governance begint bij normen en waarden en daarin zitten als het goed is ook altijd al de ethische componenten. Ethische dilemma’s zullen altijd bestaan en die los je niet op vanachter je bureau, maar door de business op te zoeken en er dáár over te praten. De hamvraag in dat soort discussies luidt wat mij betreft: het mag en het kan, maar wíllen we het ook?

Wat mij opvalt is, dat er een schijnbare tegenstelling bestaat tussen ondernemen – waar het nemen van risico’s bij hoort – en compliance. Veel mensen denken dat dit niet goed samengaat terwijl onderzoek heeft aangetoond dat bedrijven met effectieve compliance programma’s juist ook commercieel succesvol zijn.

Ik vind het leuk om die ogenschijnlijke tegenstelling tussen ondernemerschap en compliance te overbruggen. In die zin zijn er ook paralellen te trekken met duurzaamheid; ook dat was jaren geleden moeilijk te verkopen terwijl niemand dat nu meer ter discussie stelt.’

BIJ EEN ONDERWERP ALS PRIVACY HOORT OOK DAT MENSEN HUN MANIER VAN WERKEN AANPASSEN

Hoe kijk je aan tegen de roep om meer juridisch advies voor minder budget?
Hoe kan de inzet van technologie daarbij helpen?

‘Bedrijfsjuristen worden inderdaad geconfronteerd met een groeiende vraag naar juridisch advies, maar ik wil een kanttekening plaatsen bij het idee dit met steeds kleinere budgetten zou moeten. Naar mijn mening ziet de wereld het belang van een goede juridische afdeling en men accepteert dat dit bepaalde kosten met zich meebrengt.

Wat ik wel zie is dat de eisen die gesteld worden aan de bedrijfsjurist steeds hoger worden. Een bedrijfsjurist moet steeds meer kunnen en kennen buiten zijn eigen vakgebied. Projectmanagement skills zijn daar een voorbeeld van. Maar ook kennis van technologie en in het algemeen van maatschappelijke ontwikkelingen. Ik heb het vak van bedrijfsjurist de afgelopen jaren zien veranderen. Steeds meer is de bedrijfsjurist — naast uiteraard de compliance functie — de lens van de organisatie van wat er in de maatschappij gebeurt.

Wat technologie betreft en de ontwikkeling van legal tech in het bijzonder, zie ik een belangrijke rol voor de advocatenkantoren weggelegd. Zij hebben zich al gerealiseerd dat legal tech een bedreiging kan worden voor een deel van hun dienstverlening en grote kantoren investeren er nu al veel in om dat vóór te zijn. Het is belangrijk dat bedrijfsjuristen de ontwikkelingen goed volgen zodat wij daar niet op achterstand raken. De goeie kantoren trekken daarin dus samen op met hun cliënten.’

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur