VOORWOORD

Dit jaar vieren we het tienjarig jubileum van de Bedrijfsjuristen Monitor. In 2008 nam advocatenkantoor Houthoff het initiatief om in samenwerking met het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen onderzoek te doen naar hetgeen er leeft onder bedrijfsjuristen in Nederland.

De afgelopen tien jaar is de BJM uitgegroeid tot een instituut, zowel het event zelf als de rapporten die in die jaren zijn gepubliceerd. Het leek ons gepast om in deze jubileumuitgave een terugblik te bieden op de ontwikkeling van het vak van bedrijfsjurist aan de hand van de thema’s die afgelopen tien jaren in de BJM aan de orde zijn gekomen.

Dit jaar hebben we weer onderzoek gedaan naar de belangrijkste thema’s die leven onder bedrijfsjuristen door middel van een enquête. Ruim 200 van hen reageerden. Dé bedrijfsjurist bestaat niet, maar bedrijfsjuristen hebben wel vaak vergelijkbare opvattingen over dezelfde thema’s. Dat bleek ook deze keer weer. De volgende thema’s bleken het hoogst op de agenda te staan bij de respondenten:

Privacy & IT security
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op grond van deze verordening kunnen draconische boetes worden opgelegd ter hoogte 4% van de wereldomzet. Het onvoldoende beveiligen van persoonsgegevens of het niet tijdig melden van een ernstig datalek kan onder omstandigheden zelfs leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders.

Corporate governance, compliance & ethiek
Wat juridisch mogelijk is, kan moreel verwerpelijk zijn. De herziene Corporate Governance Code van 2016 introduceert cultuur als onderdeel van goede corporate governance. Ook de publieke opinie speelt een steeds belangrijkere rol bij de beoordeling van wat ethisch acceptabel is. Het is niet meer voldoende om compliance programma’s op te zetten die slechts de toets van handhavende instanties kunnen doorstaan. Hoeveel ruimte heeft de bedrijfsjurist voor morele overwegingen? Dient hij zich bij zijn leest te houden of moet hij zijn verantwoordelijkheid nemen als reputatiemanager en bedrijfsethicus?

Roep om efficiency
Bedrijfsjuristen worden geconfronteerd met een groeiende vraag naar intern juridisch advies. De totale juridische productiekosten mogen echter niet onaanvaardbaar hoog worden. Bestaande middelen moeten beter worden ingezet en nieuwe middelen als Artificial Intelligence en blockchain zouden tot efficiencywinst kunnen leiden. Maar welke investeringen in innovatie leiden daadwerkelijk tot een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat?

Deze vragen hebben we voorgelegd aan een aantal visionaire bedrijfsjuristen in diepte-interviews. Hun antwoorden en visies zijn te lezen in deze BJM publicatie waarin ook trendwatchers Andrea Wiegman, Farid Tabarki en Jaap Bosman hun visies op de top drie “wakkerligpunten” uiteen hebben gezet.

Wij wensen u veel leesplezier!

ARNOLD BRAKEL

VOORZITTER
NEDERLANDS GENOOTSCHAP
BEDRIJFSJURISTEN

TIM DE BOER

HEAD OF MARKETING
HOUTHOFF

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur