“Als bedrijfsjurist moet je draagvlak creëren voor de regels die gesteld worden”

LEES MEER

Marieke Spenkelink-Kraak is Manager Corporate Legal – Commercial & Litigation team bij FrieslandCampina.

Wat is jouw persoonlijke achtergrond en waarop ligt de focus in jouw rol bij FrieslandCampina?

‘Na mijn rechtenstudie ben ik begonnen bij de NMA omdat ik gegrepen was door maatschappelijke vraagstukken. Daar heb ik mij beziggehouden met een aantal grote kartelzaken. Na vijf jaar ben ik overgestapt naar Apple als jurist voor de Benelux, tevens verantwoordelijk voor consumentenrecht in EMEA.

Nu geef ik bij FrieslandCampina leiding aan een team van tien juristen en twee trademark specialisten in Nederland en 29 juristen in het buitenland verspreid over 15 operating companies. Met zijn strategie ‘Nourishing by nature’ wil FrieslandCampina bijdragen aan het veiligstellen van de voedsel- en nutriëntenzekerheid in de wereld: betere voeding voor consumenten in de wereld en goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst. De groeiende wereldbevolking voorzien van de juiste nutriënten is dé uitdaging voor de komende decennia. Als jurist vind ik het inspirerend om daar een bijdrage aan te mogen leveren.’

Vanaf 25 mei 2018 is in Nederland de Algemene Verorderning Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Zijn jullie daar klaar voor? Hoe kijk je aan tegen de mogelijke draconische boetes vanuit je ervaring bij een andere toezichthouder?

We zijn klaar in die zin dat we weten wat we moeten doen. We hebben zelf software tools laten ontwikkelen waarmee we voor alle applicaties die persoonsgegevens bevatten privacy impact analyses uitvoeren. Spreadsheets om lijstjes bij te houden waren in onze ogen niet toekomstbestendig. Ons netwerk van Privacy Officers is in place. We proberen privacy steeds te verankeren in bestaande bedrijfsprocessen, en zo aan privacy by design te doen.

Er zullen zeker boetes opgelegd worden bij bedrijven die hun zaken niet tijdig op orde hebben. Maar vanuit de toezichthouders geldt natuurlijk dat boetes geen doel zijn. Internationaal gezien worden wij met het dilemma geconfronteerd dat er verschillen zijn in striktheid in lokale wetgeving tussen de landen waar wij opereren. Je streeft naar eenheid en dat kan leiden tot spanning met de business, omdat je lokaal dan een concurrentienadeel kunt hebben.

NA MIJN RECHTENSTUDIE BEN IK BEGONNEN MET DE NMA OMDAT IK GEGREPEN WAS DOOR MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

Welke rol speel jij bij vraagstukken op het gebied van Corporate governance, compliance & ethiek?

Als bedrijfsjurist zien we onszelf als change manager. Wij moeten draagvlak creëren voor hetgeen de externe wereld ons oplegt. Ik betrek de business partners vroegtijdig om te anticiperen op compliance vragen en ga daarbij ethische discussies niet uit de weg.

ALS BEDRIJFSJURIST ZIEN WE ONSZELF ALS CHANGE MANAGER

Hoe ga je om met de roep om efficiency? Leidt de inzet van Legal Tech tot hogere productiviteit?

Ten aanzien van de roep om efficiency denk ik dat een zekere druk op de overhead goed is. We verkeren echter in de gelukkige omstandigheid dat we als afdeling kunnen groeien om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Legal Tech is een lastig onderwerp. Ik heb het gevoel dat er nog veel meer gestandardiseerd moet worden om te komen tot echte efficiencyverbetering. We kiezen er bewust voor om op dit gebied follower te zijn.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur