Een blik terug in de tijd; 10 jaar BJM!

In november 2008 werd de eerste BJM gepresenteerd. Sindsdien is de opzet van elke editie van de BJM steeds weer herzien en vernieuwd om zodoende relevant te blijven voor de bedrijfsjurist. Een blik terug in de tijd met een overzicht van een decennium BJM met een selectie van opmerkelijke bevindingen in een vogelvlucht.

2008 De eerste BJM
In 2008 trapte de BJM af met kwantitatief en kwalitatief onderzoek waarin met name aandacht werd besteed aan de positie van de bedrijfsjurist:

“De bedrijfsjurist is positief, druk en verantwoordelijk”

“De bedrijfsjurist is een duizendpoot. Nooit saai, geen sleur”

“Je hebt als bedrijfsjurist een kort leven als je alleen maar ‘nee’ zegt”

Daarnaast lag de focus op specifieke aandachtsgebieden als kennismanagement en risicomanagement:

“Het opdoen, vastleggen en delen van kennis blijkt onder bedrijfsjuristen soms op het tweede plan te raken., omdat de focus ligt op de dagelijkse werkzaamheden”

“Bedrijfsjuristen voelen zicht verantwoordelijk, maar de feitelijke verantwoordelijkheid voor het totale risicomanagement ligt bij Directie / Raad van Bestuur”

Ook werd in de eerste editie aandacht besteed aan de uitbesteding van werk aan externe juristen:

“In hoeverre zijn bedrijfsjuristen gevoelig voor de extra’s die advocatenkantoren doorgaans aanbieden…. Het onderzoek zegt het helder: heel gevoelig.”

2009 De veranderende rol van de bedrijfsjurist

Ten aanzien van de relatie met advocatenkantoren werd verder opgemerkt:

“General counsel willen op bepaalde momenten een advies ontvangen dat ze rechtstreeks aan de raad van bestuur kunnen voorleggen. Het gaat om de spreekwoordelijke twee sheets met bullet points. Zelden krijgen ze zo’n advies aangeleverd…”

Ook werd er aandacht besteed aan Compliance en Kennismanagement:

“Compliance is geen bedreiging maar kans… Maar is nog lang niet overal ingevoerd… 47% van de bedrijven heeft een aparte afdeling compliance”

“Kennis up-to-date houden is probleem door de hoge werkdruk.

Midden in de crisis sprak de BJM vooral over de veranderende rol van de bedrijfsjurist:

“In de ogen van de bedrijfsjuristen wordt hun afdeling gezien als een hulp en niet zozeer als een horde”

“We zien dat relatief jonge afdelingen Juridische Zaken vooral bezig zijn om een centrale positie in het bedrijf te verwerven.”

“De crisis maakt iedereen kostenbewuster. Voor sommigen betekent dit dat op het opleidingsbudget wordt beknibbeld. Gelukkig bieden advocatenkantoren gratis mogelijkheden om seminars en workshops te volgen”

“Compliance is geen bedreiging maar kans… Maar is nog lang niet overal ingevoerd… 47% van de bedrijven heeft een aparte afdeling compliance””

2010 Compliance, kennisontwikkeling, en efficiencyverbetering

Dit jaar lag de nadruk van de BJM op het delen van good practices rond de thema’s compliance, kennisontwikkeling, en efficiencyverbetering

“De meerderheid van de bedrijfsjuristen kiest ervoor om compliance zowel centraal als decentraal in te richten. Dit hybride organisatiemodel beoogt een optimale ondersteuning van de business….’ Verinnerlijking van compliance in de bedrijfscultuur is de uitdaging.”

“Je kan niet verwachten dat mensen met een drukke agenda kennisontwikkeling er vrijwillig op een zondagmiddag bij doen”

“Bedrijfsjuristen zijn zich steeds meer gaan concentreren op de gebieden waar zij de meeste waarde kunnen toevoegen… Ook lijkt one-stop-shopping steeds meer een verschijnsel uit het verleden te worden”

2011 Persoonlijke ervaringen van de bedrijfsjurist
Persoonlijke ervaringen van bedrijfsjuristen werden in 2011 centraal gesteld in de BJM, dat een lijvig boekwerk met 50 persoonlijke interviews opleverde. De interpretatie werd bewust overgelaten aan de lezer.

 

2012 Rondetafelgesprekken

Risk management

“Door een steeds proactievere houding aan te nemen hebben veel Legal Counsel de laatste jaren ook een rol gekregen als Legal Risk Manager”

IT-gerelateerde issues

Met name datamanagement en privacy. “De stromachtige ontwikkeling die IT heeft doorgemaakt en de totale verwevenheid ervan met de bedrijfsprocessen, stelt de bedrijfsjurist voor grote uitdagingen. Vroeger kon je bij overtreding van privacyregels even met de Europese toezichthouder praten om te proberen één en ander op te lossen. De boetes gaan nu echter flink omhoog.”

Fair disclosure

“Met name de snelheid van informatiestromen is een issue waar veel bedrijfsjuristen tegenaan lopen. Zodra er gevoelige informatie naar buiten is gebracht, moet het noodplan klaarliggen.”

Corporate governance

En de veranderende rol van de commissaris.
“Het verschil tussen de one & two tier board leek in Nederland altijd redelijk groot te zijn. De commissarissen bemoeiden zich slechts sporadisch met de strategie. Daar komt langzaam verandering i”

Klokkenluiders

In 2012 beloonde de Amerikaanse belastingdienst een klokkenluider met 104 mijoen dollar. Hoewel de kans klein lijkt dat zulke beloningen ook in Nederland uitgekeerd zullen worden demonstreert deze zaak wel het toegenomen belang van klokkenluiders.”
“Waar klokkenluiders in landen als Amerika grote bescherming genieten moeten wij in Nederland nog een beetje wennen aan klokkenluiders.”

Lobbyen en populistische wet- en regelgeving

“Nieuwe wet- en regelgeving wordt tegenwoordig voor een groot deel gedreven door incidenten en publieke opinie. Echter, door de veel grotere werkdruk van bedrijfsjuristen hebben zij vaak geen tijd om een hele dag in Den Haag door te brengen om te lobbyen”

In 2012 werd weer gekozen voor een thematische aanpak.
Een thematische aanpak waarbij, tijdens vier rondetafelgesprekken met NGB leden, een inventarisatie werd gemaakt van de punten die bij de bedrijfsjurist het hoogst op de agenda zouden moeten staan.

“Waar klokkenluiders in landen als Amerika grote bescherming genieten moeten wij in Nederland nog een beetje wennen aan klokkenluiders.”

2013 Muziekgebouw aan 't IJ

De zesde editie van de Bedrijfsjuristenmonitor in 2013 had als onderwerp ‘Bribery: The Many Shades of Gray’. Een internationaal gezelschap van zeven sprekers gaf inzicht in het probleem en adviezen om omkoping te voorkomen. De risico’s waren groot en de straffen streng. Compliance bleek belangrijker dan ooit.

2014 Profiel van de bedrijfsjurist

De cijfers

 

83% van de Nederlandse bedrijfsjuristen is werkzaam in een internationale context

69% van de Nederlandse bedrijfsjuristen ziet zichzelf als generalist

48% van de Nederlandse bedrijfsjuristen is ingeschreven als advocaat

60% van de bedrijfsjuristen heeft meer dan 8 jaar ervaring

67% van de bedrijfsjuristen ervaart (te) hoge werkdruk

Het profiel van de bedrijfsjurist stond centraal in het in 2014 uitgevoerde onderzoek. De resultaten met een grote gemene deler onder de doelgroep.

“48% van de Nederlandse bedrijfsjuristen is ingeschreven als advocaat”

2015 Koepelkerk

Tijdens het BJM event lag de focus op technische hulpmiddelen voor de jurist destijds. De sprekers Jan Scholtes, Harm Bavinck, Robbert van Helten en Steven ter Horst gaven inzicht in de technische hulpmiddelen voor de bedrijfsjurist van die tijd. De nadruk lag op directe praktische toepasbaarheid van onder meer e-discovery, contractmanagement, juridische databanken en legal project management.

2016 Bedrijfsjurist vanuit het perspectief van de CEO

The computer takes over

“Getting to a stage where machines and humans will operate safely together will be a rough ride”

In-house counsel will not need a law degree

“Whatever a legal counsel is, her or she should foremost be a lawyer.”

Companies will become legally self-sufficient

“The discussion on what we do in-house and what will be done by outside counsel is an increasingly less relevant discussion.”

The in-house counsel will be a guardian of ethics

“If one looks at the outcome of an ethical process as merely the result of an economical evaluation, then a lawyer is arguably not the best equipped to handle thisprocess, But if one sees ethics as flagging changing sentiments with regards to unacceptable behaviour in society, then the legal counsel is best positioned to make a valuable contribution.”

Nothing significant will have changed in 2026

“In 2026, little will have changed in comparison to 2016. Significant changes in Legal departments will need another 25 years to happen.”

In 2016 werd de bedrijfsjurist onderzocht vanuit een ander perspectief. Dit jaar werden niet de bedrijfsjuristen ondervraagd, maar de CEO’s waar ze in dienst zijn.
Vijf CEO’s lieten hun licht schijnen op vijf scenario’s die impact kunnen hebben op het werk van de bedrijfsjurist van de toekomst, anno 2026.

“De Bedrijfsjurist is een duizendpoot. Nooit saai, geen sleur”

2017 10 jaar Bedrijfsjuristen Monitor

Ook in 2017 hebben Houthoff en het NGB er weer voor gekozen om de aanpak van de BJM te actualiseren. In deze editie kozen we voor kwantitatief onderzoek waaraan 220 leden van het NGB hebben deelgenomen, gericht op het prioriteren van de actuele thema’s.

Op basis van de resultaten is het onderzoek aangevuld met vijf diepte-interviews die ieder gericht zijn op de drie belangrijkste wakkerligpunten van de Nederlandse bedrijfsjurist. Bovendien laten we in deze jubileumuitgave drie trendwatchers aan het woord die elk hun eigen licht laten schijnen op een van de drie wakkerligpunten.

WE KIJKEN TERUG OP EEN INTERACTIEVE MIDDAG MET ACTUELE ONDERWERPEN EN BOEIENDE SPREKERS, WAARBIJ WE TEVENS EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN KREGEN BIJ NATIONALE OPERA EN BALLET. DE FEEDBACK VAN DE GASTEN WAS OVERTUIGEND: ‘INSPIREREND’ EN ‘PRIKKELEND’.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur