PETER
 BOEKEN

 

1970

 


BIJ HOUTHOFF BURUMA

 van 1998 tot 2005

 

TEGENWOORDIG

General Counsel bij Energie Centrum Nederland

 

PRIVÉ

gehuwd, een zoon, woont in Amsterdam

Wat doet ECN precies?

“Wij zijn een onderzoeksinstituut op het gebied van duurzame energie. Met en voor de markt ontwikkelt ECN kennis en technologie die gericht is op een transitie naar een duurzame energiehuishouding. Voor de doorontwikkeling van ideeën, ontvangen we subsidiegeld van de overheid. Vervolgens stellen we die nieuwe technologieën tegen marktconforme prijzen beschikbaar aan de industrie, het geld dat dat opbrengt, stoppen we vervolgens weer in nieuw onderzoek. Kortom,  wij zorgen ervoor dat de energiemarkt innoveert en efficiënter wordt.”

Wat voor soort technieken heeft ECN aan de markt afgeleverd?

“Wij doen onderzoek op allerlei gebied, zoals wind- en zonne-energie, energie-efficiëntie, biomassa, engineering materialen et cetera. Wij hebben bijvoorbeeld veel onderzoek gedaan naar en uiteindelijk ook daadwerkelijk een technologie ontwikkeld die een efficiëntere opslag van energie in batterijen mogelijk maakt.

Deze techniek is interessant voor de Tesla’s van deze wereld. Maar we hebben ook software ontwikkeld voor het onderhoud van windmolenparken op zee die een aanzienlijke kostenreductie mogelijk maakt. Zo’n 80 procent van alle windparken draait op deze software.”

Waar zit in dat proces de juridische uitdaging?

“Onze ideeën zijn met publiek geld ontwikkeld. Het is op de eerste plaats belangrijk dat de ontwikkeling niet stil komt te staan op het moment dat wij die ideeën beschikbaar stellen aan de markt. In de overeenkomsten bij verkoop van ontwikkelde technologie, moeten de partijen daarom een anti-shelving clausule tekenen: de technologie mag niet op de plank komen te liggen. De rol van ons onderzoeksinstituut verandert ook enigszins. Op dit moment zijn we bezig een biomassacentrale in een joint venture te plaatsen. We hebben onze octrooien daarin overgedragen. Dat is een nieuwe vorm van partnership voor ons. We verdienen hier in eerste instantie niets aan, maar de geldstromen zullen later in onze organisatie terugvloeien in de vorm van licentie-inkomsten.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur