DAPHNE
POSTMA

 

1985

BIJ HOUTHOFF BURUMA

van 2011 tot 2014

 

TEGENWOORDIG

Legal Counsel Smart Energy bij Eneco

 

PRIVÉ

samenwonend in Amsterdam

 

ADAGIUM

‘Altijd blijven doorvragen’

Hoe draagt Eneco bij aan innovatie op energiegebied?

“Het Smart Energy-team houdt zich bezig met venturing en nieuwe projecten. Vanuit Smart Energy investeert Eneco in startups en scale-ups (een startup die zich al iets verder in de groeicurve bevindt – red.). Wij scouten nieuwe bedrijfjes die zich bezighouden met slim omgaan met energie of zelf slimme energiediensten aanbieden. Vervolgens kijken we of Eneco daarmee wil samenwerken. Ons doel bij dergelijke investeringen is het versnellen van de energietransitie, nieuwe ideeën te helpen doorontwikkelen en het aanbod aan slimme energiediensten en producten uit te breiden, om zo voorop te blijven lopen in de nieuwe wereld.”

Kun je een voorbeeld noemen van nieuwe producten waar Eneco mee bezig is?

“Illustratief voor ‘een vernieuwende propositie’ is CrowdNett. Daarbij plaatsen we bij de consumenten een thuisbatterij in huis, de Tesla Powerwall, waar zelf opgewekte zonne-energie in opgeslagen kan worden. De Powerwall kan energie leveren, ook als ’s avonds de zon niet meer schijnt. Daarnaast kan de thuisbatterij worden ingezet om de frequentie op het elektriciteitsnetwerk in balans te houden in een samenwerking met andere thuisbatterijbezitters. Elektriciteitsnetwerken kampen namelijk met fluctuaties in de frequentie, en die moeten opgevangen worden om in balans te blijven.

Eneco zorgt ervoor dat de capaciteit van een verzameling van die batterijen weer terug het net in gaat via de netbeheerder Tennet. Het mes snijdt aan twee kanten: de consument krijgt er een vergoeding voor en Tennet kan ervoor zorgen dat het binnen de gestelde bandbreedte blijft qua frequentie op het energienet.”

Wat is de rol van jurist in een project als CrowdNett?

“Als jurist ben je onderdeel van het team dat de partijen bij elkaar brengt. In het geval van CrowdNett zijn dat de consument, Tennet, Tesla, Solar Edge (leverancier van de zonnepanelen – red.) en Ampard, een startup die de aansturing van de batterij verzorgt. En natuurlijk interne stakeholders. Daarnaast heb je potentieel te maken met toezichthouders zoals AFM, ACM en rechtsgebieden als consumentenrecht en privacyregelgeving. Als projectjurist zorg ik onder meer voor de contractstructuur. CrowdNett is ook een voorbeeld van een nieuwe situatie waar regelgeving nog niet helemaal op is toegesneden, namelijk het elektriciteitsnetwerk ondersteunen met consumentenproducten.  Een partij als Eneco is er dan ook zeer bij gebaat als deze wet- en regelgeving sneller aangepast kan worden, terwijl het beleid gericht op duurzaamheid en energietransitie langetermijndoelstellingen heeft. Een snelle aanpassing zou ons helpen, zodat we de verduurzaming in de hele keten eerder op kunnen pakken met slimme oplossingen voor de consument aan het einde van die keten.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur