FLORIS
KOOPMAN
 

 

1982

BIJ HOUTHOFF BURUMA

van 2006 tot 2010

 

TEGENWOORDIG

Head of Legal Corporate Finance bij Siemens Nederland N.V.

 

PRIVÉ

woont met vrouw en twee zonen in Den Haag

 

ADAGIUM

‘Het draait niet alleen om geld, maar ook om wat je voor de toekomst doet’

Wat doet Siemens zoal om de energietransitie vooruit te helpen?

“Siemens is betrokken bij een aantal grote projecten, zoals het Gemini offshore windpark in het Nederlandse deel van de Noordzee. Dat wordt met een totale capaciteit van 600 megawatt een van de grootste windparken ter wereld. Dit project zorgt enerzijds voor de opwekking van een enorme hoeveelheid duurzame energie en anderzijds voor een aanzienlijke hoeveelheid arbeidsplaatsen. Een ander voorbeeld is het COBRAcable-project. Met dit project worden de elektriciteitsnetwerken van Nederland en Denemarken verbonden via een onderzeese kabel, waardoor de concurrentie en de zekerheid van energievoorziening zal toenemen.”

Siemens is een van de initiatiators van de Transitiecoalitie. Met welk doel?

“De transitiecoalitie is een gezamenlijk initiatief van een aantal grote bedrijven (o.a. Eneco, Shell Nederland en Van Oord) die op enigerlei manier betrokken zijn bij de energievoorziening in Nederland. Omwille van het klimaat én de Nederlandse economie willen we met de coalitie een versnelling van de energietransitie bewerkstelligen. Daarin moeten de overheid en het bedrijfsleven gaan samenwerken. Een voorbeeld van overheidsbeleid dat leidt tot meer duurzame energie is de aanwijzing van kavels voor windparken op zee. Als je ziet hoe sterk de kosten van op zee opgewekte windenergie de afgelopen jaren gedaald zijn, dan merk je dat we goed op weg zijn.

Maar er is nog veel meer nodig. En daarbij is niet alleen een rol voor de overheid weggelegd. Dat is ook het bijzondere aan de Transitiecoalitie: het is een oproep van het bedrijfsleven om met elkaar een verandering in beweging te zetten. Steeds meer bedrijven komen tot het inzicht dat de energietransitie niet een bedreiging is, maar juist een kans op economische ontwikkeling en andere verdienmodellen.”

Wat is jouw aandeel als jurist in die energie-innovatie?

“Mijn werkzaamheden richten zich met name op de samenwerkingsverbanden en deelnemingen van Siemens. Siemens is continu gericht op nieuwe markten en associaties waarin we een rol van betekenis kunnen spelen. Het aantrekken van talent en slimme ideeën zit in ons DNA. Maar goede ideeën alleen zijn niet voldoende. Innovatie heeft ook de commercie nodig, anders komt zoiets nooit van de grond. Het is dus van groot belang dat je je als bedrijf ook richt op de praktische toepassing van die goede ideeën. Zo zijn er bijvoorbeeld vorig jaar tests uitgevoerd met een vliegtuig waarvoor Siemens een superefficiënte elektrische vliegtuigmotor heeft ontwikkeld. Siemens gaat nu verder samenwerken met Airbus om een eerste hybride passagierstoestel te ontwikkelen.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur