DE LEGAL
DESIGN-ADVISEUR

LEES VERDER

Haar functie ontstond ‘organisch’ en heeft feitelijk pas sinds kort een officiële titel. Maar al bijna twee jaar is Sarah van Hecke binnen Houthoff Buruma degene die alle Legal Design-vraagstukken in kaart brengt en samen met het designersteam tot een oplossing brengt. Een unieke rol binnen de advocatuur.

Met een achtergrond in de strategische marketingresearch lag het niet direct voor de hand dat Van Hecke twee jaar geleden bij Houthoff aangesteld werd om een presentatie-afdeling op te gaan zetten. Toch is deze functie iets wat heel erg bij de marketeer past. “Ik ben altijd al gefascineerd geweest door de werking van het menselijk brein. Hoe informatie binnenkomt, vertaald wordt en wat er vervolgens mee gebeurt. Ik heb me tijdens mijn studies vooral gefocust op de vakgebieden die zich daarmee bezighouden.” Direct na haar indiensttreding is Van Hecke veel gaan praten met de fee-earners om de behoeftes aan visuele hulpmiddelen te inventariseren. Al snel werd het haar duidelijk dat er een specifieke behoefte geformuleerd kon worden. “We moesten design en behavioural psychology gaan combineren met de nieuwste technologische mogelijkheden. Zo is er een nieuwe manier van communiceren ontstaan die zowel binnen als buiten de muren van de rechtbank kan worden ingezet.”

“Voor mij is de vraag
‘wat doet deze boodschap
met de ontvanger?’
altijd het uitgangspunt.”

Taalbarrières

Legal Design kan volgens Van Hecke helpen bij de visualisatie van ingewikkelde structuren en scenario’s, maar ook een positieve bijdrage leveren aan zaken waarin contracten een belangrijke rol spelen. “Bij Legal Design treedt er geen expertise-reversal effect op; het maakt niet uit of je juridisch onderlegd bent of niet. Daarnaast heeft Legal Design in de basis geen taalbarrières. Ik gebruik vaak het voorbeeld van het ellenlange proces dat ooit gevoerd is over een vertaald contract. In het Engelse origineel stond een paragraaf over de opzegging ervan en in de Franse vertaling stond, notabene door de plaats van een komma, nét iets anders. Daar is twaalf jaar over geprocedeerd. Over een komma! Dat was nooit gebeurd als men gebruik had gemaakt van een goed contract-design.”

Nieuwe associatie

Bij Legal Design gaat het volgens Van Hecke nooit over mooi, maar altijd over effectief. Wel is het van belang om de juiste stijl te vinden in de visual. Die moet recht doen aan de complexiteit van het juridische vraagstuk. Voorop staat dat het design functioneel moet zijn en feitelijk 100 procent correct. Bekijk hier een voorbeeld.  “Over alles wat ik doe is dan ook nagedacht. Over elk lijntje, elke punt, elke kleur. Voor mij is de vraag ‘wat doet deze boodschap met de ontvanger?’ altijd het uitgangspunt. Een goed design moet iets oproepen, iets bewerkstelligen. De ontvanger van de boodschap moet een ‘oh, zit dat zo’-moment krijgen, of een nieuwe associatie zien. Pas als dat gebeurt, is het design van toegevoegde waarde.”

THE LEGAL DESIGN-PIONEER

Een echte voortrekker van het vakgebied Legal Design is de Amerikaanse Margaret Hagan (36). Al tijdens haar rechtenstudie, die zij combineerde met vakcolleges aan het Institute of Design, zag Hagan de verbanden tussen beide vakgebieden. Ze begon te experimenteren met een combinatie van creatieve en analytische benaderingen voor juridische vraagstukken. Via een fellowship leidde dit na haar studie tot de ontwikkeling van een geheel nieuwe studierichting aan Stanford Law School: het Legal Design Lab, waarvan Hagan momenteel directeur is. Onlangs kwam de specialiste naar Amsterdam om een workshop te geven aan Houthoff Buruma-clienten.

Hoe zorgt Legal Design voor een andere werkwijze tussen jurist en client? 

“Idealiter zorgt Legal Design ervoor dat juristen en client nauwer met elkaar gaan samenwerken. Het betekent minder schrijfwerk en meer verhalen vertellen, schetsen en visualiseren. Het vereist een intensieve interactie tussen de jurist en de cliënt om kernachtig, maar mét preciezie het probleem boven tafel te krijgen dat moet worden opgelost. Dit vereist dat er onbevangen wordt gekeken naar de beste aanpak. Meer fysieke contactmomenten, controlemomenten en werksessies dus – maar minder e-mails, memo’s en zware teksten.”

Gelden er in Legal Design verschillende benaderingen voor verschillende soorten clienten? 

“Zeker. Ik geloof niet in één universeel wondermiddel. Je moet als jurist altijd zorgen dat het kanaal van de communicatie en de wijze van interactie past bij de doelgroep, of dit nu een groot bedrijf is of een individuele consument. Voor ieder soort juridisch eindgebruiker geldt evenwel; niemand leest graag zware, lange lappen tekst. Ongeacht de doelgroep moeten we de nadruk leggen op een sterk gebruik van visuele compositieprincipes -of zelfs pictogrammen, iconen en foto’s- en overzichtelijk gepresenteerde tekst in concrete, heldere taal.”

Wat heeft u de Houthoff-Buruma clienten tijdens uw workshop laten doen?

“Ze hebben eerst een tour door het legal Design landschap gekregen en zijn daarna overgegaan tot een interactieve sessie. We hebben ons over concrete casussen gebogen, zaken die voor de deelnemers relevant en herkenbaar waren en waarin samengewerkt werd aan oplossingen en modellen voor een design-benadering. Behalve het veranderen van hun mindset, is het ook altijd een van mijn doelstellingen om mensen meer vertrouwen te geven in hun eigen visuele en creatieve vermogens. Volgens mij is dit tijdens de workshop bij Houthoff Buruma heel aardig gelukt; er werden aan het eind van workshop al een aantal praktische en heldere designs gepresenteerd. Een selecte groep clienten heeft hiermee kunnen ervaren hoe Legal Design een waardevolle bijdrage kan leveren aan zowel dagelijkse werkzaamheden als aan de samenwerking met Houthoff Buruma.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur