DE VISIE VAN DE
ADVOCAAT-PARTNER

LEES VERDER

Jan Willem de Groot (41) is sinds 2007 werkzaam bij Houthoff Buruma – de laatste vier jaar als advocaat-partner – en gespecialiseerd in corporate ligitation. In zijn praktijk speelt Legal Design een grote rol. Bij zo’n acht van de tien zaken die hij behartigt, wordt in de processtukken gebruikgemaakt van visuals, grafieken of diagrammen. De Groot is er stellig van overtuigd dat hiermee zowel voor de cliënt als in de rechtszaal een wezenlijk verschil wordt gemaakt.
“Veel van mijn zaken zijn geschillen tussen aandeelhouders onderling, of tussen aandeelhouders en bestuur. Vaak ligt een transactie of overname aan het geschil ten grondslag. Dat is ingewikkelde materie. Het uittekenen daarvan helpt om de structuren helemaal helder en inzichtelijk te krijgen. Een nieuwe zaak begint vaak letterlijk met een schets op een A3. Al schrijvend, denkend en tekenend wordt de analyse beter. Soms lopen we gedurende deze fase van draften al tegen bepaalde onderdelen aan, zoals ingewikkelde boekhoudkundige of bedrijfsmatige structuren, die krachtig samengevat kunnen worden in een visual.”

 

 

“De samenwerking met kantoorgenoot en Legal Design-adviseur Sarah van Hecke en haar team loopt steeds meer gestroomlijnd. Voorheen schoof zij pas aan als wij dachten het probleem al te hebben uitgekristalliseerd; dan wisten we al waar de moeilijkheden zaten en op welke punten er mogelijkerwijs tijdens een zitting voor de rechter onduidelijkheden konden ontstaan. Tegenwoordig schakelen we het Legal Design-team eerder in; we willen de eerste visualisaties al vormen bij de definiëring van de probleemstelling.  De bijdrage van designers en goede visuele denkers kan in dit stadium al zeer waardevol zijn. Er kan dan een vraag opkomen als ‘waarom focussen jullie in deze pleitnotitie zo op X terwijl je ook de nadruk op Y zou kunnen leggen?’” Bekijk hier een voorbeeld.

“In de huidige tijdsgeest, met onze ambities als kantoor, hebben we met het Legal Design-team echt een onderscheidend vermogen richting cliënt. Het is een uitermate sterk voorbeeld van onze meerwaarde. We laten met goede visualisaties zien dat wij precies weten wat de kern van de zaak is. Bovendien: aan de hand van een visual hebben wij direct een goed toetsmoment. Loopt het betoog synchroon met de visie van de cliënt? Want uiteindelijk zijn wij het niet die dit bedacht hebben; het is een visualisatie van het geschil van de cliënt. Dit is zíjn verhaal.”

“De visual is geregeld geprint op een groot hardboard. Dat nemen we mee de rechtszaal in en plaatsen we ergens goed zichtbaar voor iedereen. Vervolgens beginnen wij ons pleidooi. Elke keer dat ik iets wil benadrukken, kan ik verwijzen naar de visual. Op die manier beklijven zaken. De visual heeft daarmee een dubbele waarde. Enerzijds een inhoudelijke: het maakt de probleemstelling voor iedereen helder en begrijpelijk. Anderzijds een retorische: het accentueert precies de punten die je als advocaat wil benadrukken.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur