De meerwaarde van Legal Design

LEES MEER

Legal Design begint een begrip te worden in de Nederlandse advocatuur. Houthoff Buruma heeft deze methodiek, waarbij (audio-)visuele middelen worden ingezet om de communicatie met stakeholders effectiever te laten verlopen, tot een belangrijke pijler van haar serviceverlening gemaakt.

Het begrip komt oorspronkelijk uit Amerika, waar al langer trial graphics in de rechtszaal gebruikt worden. Met de juridisering van de maatschappij, waarbij een overvloed aan informatie inmiddels de standaard is geworden, is de toepassing van Legal Design ook in Nederland steeds relevanter geworden. De visuals, zoals tijdlijnen, diagrammen en infographics, kunnen voor een verhelderende en efficiënte aanvulling zorgen, met name in rechtsvormen waarbij lijvige en complexe processtukken meer regel dan uitzondering zijn, zoals het verzekerings- en ondernemingsrecht.

De visie van Houthoff Buruma op Legal Design is gebaseerd op het achterliggende, theoretische kader. Dit kan in de advocatuur als uniek worden gezien. Evenals de daaruit voortvloeiende werkwijze. Met een eigen Legal Design-adviseur (zie het interviewkader met Sarah van Hecke) en een team van designers, heeft de Legal Design-afdeling een manier van werken gecreëerd waarbij de adviseur al vroeg in het proces betrokken wordt bij het ontwikkelen van de strategieën. Het is vervolgens de taak van de adviseur om in samenwerking met de grafisch vormgevers te komen tot een effectieve visualisatie van de zaak, ofwel van het onderdeel dat verheldering behoeft. Het resultaat: een juridisch correcte, beeldende weergave die beklijft – binnen én buiten de rechtszaal.

Jan Willem de Groot
DE VISIE VAN DE ADVOCAAT-PARTNER

 

Jan Willem de Groot (41) is sinds 2007 werkzaam bij Houthoff Buruma – de laatste vier jaar als advocaat-partner – en gespecialiseerd in corporate ligitation. In zijn praktijk speelt Legal Design een grote rol. Bij zo’n acht van de tien casus die hij behartigt, wordt in de processtukken gebruikgemaakt van visuals, grafieken of diagrammen. De Groot is er stellig van overtuigd dat hiermee zowel voor de cliënt als in de rechtszaal een wezenlijk verschil wordt gemaakt.

Lees meer

Sarah van Hecke
DE LEGAL DESIGN
ADVISEUR

 

Haar functie ontstond ‘organisch’ en heeft feitelijk pas sinds kort een officiële titel. Maar al bijna twee jaar is Sarah van Hecke binnen Houthoff Buruma degene die alle Legal Design-vraagstukken in kaart brengt en samen met het designersteam tot een oplossing brengt. Een unieke rol binnen de advocatuur.

Lees meer

DE VISIE VAN DE CLIENT

In een recente rechtszaak voor Nationale-Nederlanden, maakte Houthoff Buruma-advocaat Berry van Wijk succesvol gebruik van Legal Design ter visuele ondersteuning van een pleidooi. Kristel Verschoor, manager van NN Advocaten, werkte in de voorbereiding van deze case nauw met Van Wijk samen. Hoe pakten de juristen dit aan? Welke middelen gebruikten ze? En vooral: hoe beviel dat? Verschoor is als verantwoordelijk manager van NN Advocaten, het in-house advocatenkantoor van Nationale-Nederlanden – en inmiddels als ervaringsdeskundige – erg enthousiast over de inzet van visuele middelen in een juridisch pleidooi:

‘Als advocaat ben je tijdens een pleidooi vooral geneigd om de belangrijkste argumenten te herhalen en zoveel mogelijk te weerspreken van wat de tegenpartij heeft gezegd. Dan wordt het al snel een juridisch-technische aangelegenheid. Terwijl overtuigen een vak apart is. Legal Design helpt daarbij: dan hoef je het niet allemaal zelf te zeggen – je kunt de beelden laten spreken.’

Lees meer

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur