LADIES EVENT

 

Houthoff corporate ladies event gaat internationaal

LEES MEER

VAN TOKYO VIA SINGAPORE NAAR AMSTERDAM EN BRUSSEL DOOR NAAR LONDEN OM IN NEW YORK AF TE SLUITEN. EÉN EVENT OP ZES LOCATIES VERSPREID OVER DE WERELD, PARALLEL IN IEDERS EIGEN TIJDZONE.

Een aantal jaar geleden werkte Marloes Brans, advocaat-counsel, voor Houthoff in de wereldstad New York. Samen met Helena Sprenger, advocaat-partner Houthoff New York, bezocht Marloes met regelmaat netwerk events en maakte zo voor het eerst kennis met de daar welbekende women events.

Marloes: “Ik was enorm onder de indruk van de setting van de events en het type vrouw dat erop af kwam en door de grote opkomst verbaasd over de aantrekkingskracht van dat soort events. Er werd echt genetwerkt door deze vrouwen. Amerikaanse dames zijn sowieso behoorlijk ‘confident’ en op de een of andere manier speelde het veel gehoorde taboe om uitgesproken iets voor elkaar te betekenen hier geen rol. Kortom; bijeenkomsten die zowel leuk als nuttig en heel inspirerend bleken te zijn.”

Terug in Nederland liep Marloes langs bij Marry de Gaay Fortman, advocaat-partner, die zich al langere tijd inzet voor meer diversiteit in het bedrijfsleven en met name vrouwen aan top. Marry was direct enthousiast over het initiatief van Marloes om namens Houthoff ook in Nederland een dergelijk event te organiseren. Het idee en een mooi netwerk werden bij elkaar gebracht, en zo geschiedde.

Marry: “Niet iedereen bij Houthoff was direct enthousiast. Konden we mannen wel uitsluiten voor een dergelijk initiatief vroeg men zich af. Onlangs mocht ik nog een verhaal houden voor een Rotterdams gezelschap van, aleen mannelijke, jonge ondernemers. Dus we moeten niet doen alsof er niet ook nog her en der hele specifieke mannenclubs zijn en mannen events worden gehouden.”

Kunnen we mannen wel uitsluiten voor een dergelijk initiatief?
HET ELEMENT CULTUUR UIT DE DRIE C’S

In 2018 vindt het ladies event plaats in het huis van Nationale Opera & Ballet. Het pand aan de Amstel wordt voor een middag opengesteld voor onze gasten. We mogen een klein deel van een repetitie bijwonen, waarna een rondleiding achter de schermen van dit unieke huis volgt. Nationale Opera & Ballet is een van de weinige gezelschappen dat alles in huis maakt, van kostuums tot aan decorstukken.

Voorgaande jaren vond het ladies event plaats in het Van Gogh museum en het Stedelijk museum waar we respectievelijk tentoonstellingen van Munch en Tinguely zagen.

Cocktails, Culture & Connect

Het eerste women event dat, destijds nog, Houthoff Buruma organiseerde werd het Corporate Ladies Event in 2015. In deze formule werd een inhoudelijke discussie gecombineerd met cultuur en een mogelijkheid tot het ontmoeten van bekenden, maar vooral ook kennismaken met nieuwe gezichten. Het concept kreeg de titel Cocktails, Culture & Content, waarbij deze laatste ‘C’ steeds op een andere wijze invulling krijgt. In 2015 stond compliance centraal, in 2016 ging het over de commissaris 3.0 en afgelopen jaar werd gesproken over het thema confrontatie. Dit jaar staat de paneldiscussie in het teken van het thema connect.

General Counsel, senior bedrijfsjuristen, Corporate Secretary en met name Commissarissen en Raden van Bestuur worden uitgenodigd voor het Corporate Ladies Event. Ondanks de eerste twijfel van kantoor bleek er behoefte aan een dergelijk event.

Marry: “Het grappige is dus, dat niet alleen relaties van vrouwelijke kantoorgenoten naar het event komen, maar dat alle partners van kantoor relaties uitnodigen en dat we jaar in jaar uit steeds meer aanmeldingen krijgen van vrouwelijke cliënten van onze mannelijke partners, wetende dat hun contactpersoon er dus niet zal zijn.”

VROEGER WAREN HANDELSREIZIGERS MANNEN, TEGENWOORDIG ZIJN ONZE VROUWEN DE GLOBETROTTERS

Wij zijn trots op de vrouwelijke vertegenwoordiging bij onze buitenlandse vestigingen. In Tokyo komt Cecile Eijsink-Bonnier binnenkort aan boord, kantoor Londen staat onder leiding van Jessica Terpstra, in Singapore woont en werkt Esther Veltman, kantoor New York staat onder leiding van Helena Sprenger, in Houston vertegenwoordigd Carmen Bakas Houthoff en op kantoor Brussel speelt Greetje van Heezik een prominente rol.

DE VERTROUWELIJKE SFEER BIEDT RUIMTE VOOR OPEN REACTIES OP DE STELLINGEN

 

De inhoudelijke discussie wordt gevoerd onder leiding van Marry en een panel met dames waarvan elke vrouw een andere invalshoek van het thema kan belichten. Een interessant fenomeen is de openheid tijdens de discussies. Het niveau van de groep en het gevoel van vertrouwelijkheid blijkt ruimte te bieden voor open reactie op de stellingen waardoor issues uit het leven van de deelnemers gegrepen aan de kaak worden gesteld.

Marry: “Je ziet dat mensen zich aan elkaar kunnen spiegelen tijdens de discussie en ook leren van elkaar en elkaars ervaringen.”

VERBINDING TUSSEN DE HUIDIGE EN AANKOMENDE GENERATIE.

 

Marloes: “In 2015 bestond de groep grotendeels uit dames met heel wat jaren ervaring op de teller. We zien steeds meer de ontwikkeling naar de volgende generatie topvrouwen. De verbindende functie van het event is een bijzondere. Vanuit de ervaren dames krijgen we terug dat ze blij zijn de next generation women in business te zien en van de jongere vrouwen horen we dat zij het bijzonder leuk vinden om te zien dat er op topniveau heel veel inspirerende voorbeelden zijn.”

De oproep om elkaar tijdens de borrel op te zoeken en ook daadwerkelijk een afspraak te maken bleek een goede zet.

De volgende generatie topvrouwen staat klaar
MEER TOPVROUWEN AFDWINGEN MET EEN VERPLICHT QUOTUM

Marry: “Inmiddels ben ik voor een dergelijk quotum. In principe vind ik dat je dit als bedrijf zelf moet oplossen binnen de cultuur van je bedrijf; al het talent wat er is, en dat is ook heel veel vrouwelijk talent, dat je dat omarmt en laat doorstromen naar de top en ook toelaat tot die top. Er zit overigens altijd een gunfactor in, dat is gewoon zo.”

Begin maart werd de Bedrijvenmonitor Wet bestuur en toezicht gepresenteerd. Deze geeft inzicht in de behaalde resultaten naar aanleiding van de in 2013 in werking getreden wet, het blijkt dat we vooruitgaan, maar te traag waardoor het streefcijfer van 30% bij lange na nog niet in zicht is. De commissie adviseert de politiek dan ook een afdwingbaar quotum in te stellen. Frankrijk, Duitsland en onder andere Italië laten zien dat quota werken. In Frankrijk gaat men zelfs nog een stap verder. De wet is daar aangescherpt en benoemingen die niet in lijn zijn daarmee, zijn nietig en beloningen van bestuurders worden gewoonweg opgeschort.

Bron: Bedrijvenmonitor

Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

Marry: “Wat Marloes heel goed doet is het weghalen van een barrière door aan het begin te zeggen; het is de bedoeling dat je contacten legt met elkaar en je mag dus vooral kaartjes uitwisselen. Je mag elkaar aanspreken omdat je denkt wat leuk, wat doe jij, maar ook omdat je denkt ‘wat kunnen wij voor elkaar betekenen?’ Het viel op dat door de oproep van Marloes men na afloop veel makkelijker op elkaar afstapte.” 

Marloes: “Ik probeer niet alleen actief te zijn met het maken van afspraken, ik denk ook na over wie ik wat te geven heb en wie kan ik met wie verbinden? Het is een soort wisselwerking. En maak het expliciet. Er wordt soms om de hete brei heen gedraaid. Vraag gewoon recht op de man af ‘kan ik iets voor jou betekenen en kun je iets voor mij betekenen?’.”

CONNECT; VERBINDING TUSSEN WERELDDELEN

 

Het thema connect staat niet alleen voor verbinding tussen de vrouwen onderling of de gasten in hun rol zoals verbinding tussen de commissaris en het bestuur of tussen het bestuur en alle stakeholders, maar staat in dit geval voornamelijk voor verbinding op internationaal gebied tussen werelddelen. Dit jaar is het event voor het eerst internationaal georiënteerd. Els Houtman, verantwoordelijk voor de internationale strategie en het daarmee samenhangende relatiebeheer, bracht de zes buitenposten van Houthoff in verbinding met elkaar.

MARRY DE GAAY FORTMAN
 • Advocaat-partner, Houthoff
 • Raad van Advies, Houthoff
 • Commissaris KLM
 • Commissaris De Nederlandse Bank
 • Voorzitter Raad van Toezicht Toneelgroep Amsterdam
 • Voorzitter Stichting Topvrouwen.nl
 • Raad van Toezicht Museum Paleis Het Loo
 • Bestuur De Nederlandse Bachvereniging


Marry was de eerste vrouwelijk Managing Partner in de geschiedenis van Houthoff (2001 t/m 2007). Ze maakt zich al jaren hard voor meer vrouwen aan de top zowel binnen als buiten Houthoff. Binnen Houthoff maakt zij zich samen met kantoorgenoten Rixt de Vries, advocaat-partner, en Sylvia Dikmans, belastingadviseur-partner, hard voor meer diversiteit en meer vrouwen in de maatschap. Samen met Marielle Koppenol-Laforce vormt Marry de helft van de Raad van Advies van Houthoff.

Els: “Het toeval wil dat alle Houthoff locaties in het buitenland onder leiding van een vrouw staan. Een mooie aanleiding om het event dit jaar internationaal in te steken en uit te breiden naar deze locaties. Uit de gedachte van deze verbinding ontstond het thema connect.”

In alle steden worden dezelfde stellingen besproken. Later worden deze samen met de reacties gebundeld in een publicatie waardoor we inzicht hopen te krijgen in de levens van topvrouwen over de wereld. We zijn natuurlijk ontzettend nieuwsgierig; die vrouw die in Tokyo werkt en die vrouw in New York, hebben die nou dezelfde uitdagingen? Hoe maak je verbinding, zakelijk en privé, hoe onderhoud je vriendschap? Hoe onderhoud je de contacten met je cliënten? En hoe is dat in die verschillende landen?

Het ladiesevent is een mooi voorbeeld van hoe Houthoff haar internationale strategie naar de praktijk brengt. Els is daar in haar dagelijkse praktijk mee bezig.

Els: “Ik probeer de verbinding te zoeken tussen ook al onze vestigingen. Het blijkt toch dat het de beste manier is om iedere week met iedereen te bellen. Als ik bel, dan hoor ik iets uit Singapore, en dan denk ik hé wacht even maar in Houston werd deze naam ook genoemd en dan leg ik de verbinding. Dat wekelijkse connecten via de telefoon is ongelooflijk belangrijk om én internationaal te zijn, maar ook om een geheel te zijn. Want je ziet dat het best lastig is als jij in je eentje werkt vanuit Singapore of bijvoorbeeld New York. Dan moet je een enorme intrinsieke motivatie hebben om iedere dag weer de boel op te starten en aan te slingeren. We hebben daarvoor ook twee keer per jaar de zogenaamde ‘homecoming’. Dan wordt de verbinding met Houthoff in Nederland aangehaald, bespreken we wereldwijde thema’s zoals bijvoorbeeld renewables, watermangement, tax structuren en wat Houthoff rond deze thema’s voor haar cliënten te bieden heeft.” 

Alle Houthoff locaties staan in het buitenland onder leiding van een vrouw
ELS HOUTMAN
 • Team Lead International Business Development, Houthoff
 • Els heeft 10 jaar als ondernemer internationale bedrijven geadviseerd over strategisch relatiebeheer. Sinds 2008 is zij werkzaam bij Houthoff.


Els brengt het Nederlandse succesvolle event naar zes steden in de wereld waar Houthoff vertegenwoordigd is.

MARLOES BRANS
 • Advocaat-counsel Milieurecht, Houthoff
 • Rechter-plaatsvervanger sector bestuursrecht bij de rechtbank
  Midden-Nederland
 • Vice Chair EMEA Lex Mundi Practice Group Environmental EMEA
 • Bestuurslid vereniging voor Bouwrecht-Advocaten


Marloes bracht het concept van het Ladies Event mee naar Nederland.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur